Період з 1 вересня по 31 жовтня 2017 року

 

ПЕРІОД З 1 ВЕРЕСНЯ ПО 31 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ

Підготовлено спільно з відділом з питань
Європейської інтеграції та взаємодії з Верховною Радою України
Юридичного департаменту Держгеокадастру 

 

      Суб’єктами законодавчої ініціативи внесено до Верховної Ради України VIII скликання внесено 20 проектів законів України, які стосуються реалізації державної політики у сфері топографо­геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів, а саме:

 • «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення і розвитку сімейних фермерських господарств та припинення корупційних зловживань у сфері розпорядження землями державної та комунальної власності» (реєстр. № 7060 від 04.09.2017), внесений народним депутатом України
  Івченком В. Є., Кулінічем О. І., Кириленком І. Г. та іншими.

       Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України та деяких законодавчих актів України з метою спрощення доступу громадян України до земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, які перебувають у запасі, які виявили намір створити або розширити сімейне фермерське господарство. Крім того, запропоновано внести до Земельного кодексу України зміни щодо існуючої системи безоплатної приватизації земельних ділянок.

       Зокрема, законопроектом передбачено:

       – запровадження спеціальних аукціонів, учасниками яких можуть бути виключно громадяни України, які є членами сімейних фермерських господарств, земельний банк яких не перевищує 20 га землі;

       – встановлення, що площа земельної ділянки для створення та розвитку сімейних фермерських господарств, яка виставлятиметься на аукціон, не має перевищувати 5 га, строк оренди — 7 років (для багаторічних насаджень — 25 років, для меліорованих земель — 10 років);

       – встановлення правила, за яким загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності, право оренди на які виставляється на земельні торги для створення та розвитку сімейних фермерських господарств одним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, не може становити менше 50% загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, прав власності та користування якими було набуто за результатами земельних торгів, організованих цим органом у попередньому календарному році;

        – право орендаря земельної ділянки для створення та ведення фермерського господарства, оренда якої оформлена за результатами земельного аукціону, безоплатно приватизувати частину (до 2,0 га) орендованих земель, а решту — викупити із розстроченням платежу на 20 років, за умови добросовісного виконання умов договору;

       – встановлення 7­-річної заборони на відчуження земельних ділянок, які одержані громадянами в порядку безоплатної приватизації, зміну їх цільового призначення та передачу в користування третім особам;

       – встановлення заборони на передачу в користування третім особам земельних ділянок державної та комунальної власності, право на які набуто у позааукціонному порядку;

       – обмеження кола громадян, які мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок, працівниками соціальної сфери, учасниками бойових дій та особами, які одержали земельні ділянки у користування до набрання чинності Земельним кодексом України, а також власниками будівель та споруд сільськогосподарського призначення, які розташовані на земельній ділянці;

       – обмеження площі земельної ділянки державної та комунальної власності, яка може бути надана в оренду поза аукціонами для городництва до 0,6 га.

 • «Про приватизацію державного майна» (реєстр. № 7066 від 04.09.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

       Проектом Закону встановлюється нова спрощена класифікація об’єктів приватизації: об’єкти малої приватизації та об’єкти великої приватизації, вимоги до покупців та обмеження щодо їх участі у приватизації, відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, розширено коло об’єктів, які можуть підлягати приватизації.

       З метою спрощення процедур та підвищення інвестиційної привабливості об’єкти приватизації продаватимуться без земельних ділянок.

       Проектом також пропонується визнати такими, що втратили чинність, закони України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (ма­лу приватизацію)», «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», «Про приватизацію державного майна», «Про Державну програму приватизації» тощо.

       Примітка. 9 листопада Верховна Рада прийняла за основу проект Закону «Про приватизацію державного майна».

 • «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо розширення прав ветеранів війни на отримання землі» (реєстр. № 7069 від 05.09.2017), внесений народним депутатом України Кривохатьком В. В.

       Пропонується доповнити Закон нормою, яка передбачає першочергове відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства ветеранами війни та членами сімей загиблих ветеранів упродовж тримісячного строку.

 • «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни» (реєстр. № 7069­-1 від 25.09.2017), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю. В., Кириленком І. Г., Івченком В. Є.

        Законопроектом передбачено:

       – позачергове забезпечення лікуванням ветеранів війни за кордоном, у випадках коли медична допомога не може бути надана у закладах охоро­ни здоров’я України;

       – збільшення розмірів пільг для ветеранів за житлово­комунальні послуги, газ, побутове пічне паливо та пенсійних виплат;

       – збільшення загальної площі, на яку ветеранам війни надаються пільги;

       – збільшення кількості пільгових поїздок ветеранів війни у громадському та міжміському транспорті;

       – доповнити чинний Закон України окремою статтею, яка надає можливість ветеранам отримати гарантовану державою земельну ділянку або отримати компенсацію за належну земельну ділянку.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів незавершеного будівництва та майбутніх об’єктів нерухомості» (реєстр. № 7084 від 06.09.2017), внесений народними депутатами України Андрієвським Д. Й., Сташуком В. Ф., Сабашуком П. П., Бабак А. В.

       Проектом Закону пропонується:

       – встановити порядок ідентифікації об’єктів будівництва та присвоєння адреси закінченим будівництвом об’єктам;

       – запровадити електронний реєстр проектної документації на будівництво (для об’єктів будівництва, складові частини (квартири, приміщення тощо) якого планується відчужувати);

       – встановити основні вимоги до порядку укладення, виконання та розірвання договорів купівлі­продажу об’єкта незавершеного будівництва та майбутнім об’єктам нерухомості;

       – зобов’язати замовника будівництва розмішувати на своєму веб­сайті відомості про об’єкт житлового будівництва (замовника будівництва, характеристики об’єкта, затверджена проектна документація, хід будівництва, електронний форум інвесторів та ін.);

       – зобов’язати замовника будівництва у рекламі продажу житла вказувати адресу веб­сайту замовника будівництва, де розміщена інформація про житло;

       – заборонити реклами продажу житла без розміщення на веб­сайті замовника будівництва інформації про об’єкт житлового будівництва;

       – встановити виключний перелік способів інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління;

       – запровадити механізм державної реєстрації права власності на об’єкти незавершеного будівництва та майбутні об’єкти нерухомості;

       – встановити, що договір, за яким придбавається об’єкт незавершеного будівництва або майбутній об’єкт нерухомості, якщо право власності на такі об’єкти не зареєстровано в установленому законом порядку, є нікчемним;

       – зобов’язати державного реєстратора при реєстрації речових прав використовувати відомості та документи Єдиного реєстру боржників, Державного реєстру обтяжень рухомого майна; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб­підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів;

       – у разі укладення договору купівлі­продажу об’єкта незавершеного будівництва або майбутнього об’єкта нерухомості, зміни до затверджених (схвалених) проектів будівництва вносити лише за згодою інвестора, якщо така зміна впливає на його права та охоронювані законом інтереси (кількості поверхів, загальної площі або плану об’єкта, загальної площі або плану приміщень загального користування першого поверху та поверху, на якому знаходиться придбаний інвестором об’єкт, фасаду об’єкта будівництва).

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері містобудування»
  (реєстр. № 7085 від 06.09.2017), внесений народними депутатами України Андрієвським Д. Й.,
  Сташуком В. Ф., Кодолою О. М., Ревегою О. В.

       Проектом Закону пропонується привести пункт 121 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», у відповідність до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Зокрема виключити як предмет контролю розміщення інформації на стенді, який встановлюється на будівельному майданчику при спорудженні житлового будинку; та передача функції контролю за проведенням обстеження об’єктів та реалізацією заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх експлуатації виконавчим органам сільських, селищних, міських рад; встановлення порядку ідентифікації об’єктів будівництва та присвоєння адреси закінченим будівництвом об’єктам.

 • «Про внесення змін до деяких законів України щодо інвентаризації та обліку майна, яке розташоване на тимчасово окупованій території, на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та на лінії зіткнення» (реєстр. № 7053­-1 від 12.09.2017), внесений народним депутатом України Веселовою Н. В.

       Альтернативний Урядовому проекту №7053 від 31.08.2017 повторює основний проект і додатково вносить до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» та «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» положення, що Реєстр об’єктів власності на тимчасово окупованій території та на території проведення АТО створюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої території України та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. У цьому реєстрі мають міститися дані про земельні ділянки, а також про об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення. Реєстр має містити дані щодо наявної інформації про стан об’єкта, власників об’єкта, адреси об’єкта. Порядок та суб’єкти ведення реєстру об’єктів власності встановлюються КМУ.

       Проектом Закону пропонується внести зміни до Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та передбачити особливості здійснення інвентаризації та обліку майна державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також створити реєстр об’єктів власності на тимчасово окупованій території та на території проведення АТО.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення охорони державного кордону України» (реєстр. № 7106 від 11.09.2017), внесений народними депутатами України Рудиком С. Я., Шаховим С. В., Сюмар В. П. та іншими.

       Змінами до Земельного кодексу України, Водного кодексу України пропонується закріпити право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності за Державною прикордонною службою України, визначити розміри земельних ділянок, які надаються органам Державної прикордонної служби України для будівництва та утримання інженерно­технічних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій та інших об’єктів прикордонної інфраструктури завширшки не менш ніж 50 метрів, а також звільнення цих органів у зв’язку з цим від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 • «Про ринок земель» (реєстр. № 7112 від 14.09.2017), внесений народними депутатами України Мушаком О. П., Хланем С. В., Ар’євим В. І. та іншими.

       Проектом Закону України «Про ринок земель» пропонується:

       – визначити суб’єктами ринку земель: громадян та юридичних осіб України, територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування, державу в особі органів виконавчої влади, іноземних громадян і осіб без громадянства, іноземні юридичні особи, спільні підприємства та іноземні держави;

       – визначити об’єктами ринку земель: земельні ділянки державної або комунальної власності; земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб України, або частки у праві спільної власності на земельні ділянки; земельні ділянки, конфісковані за рішенням суду; право на оренду земельної ділянки на встановлений строк оренди або речове право; об’єкт іпотеки або застави;

       – заборонити зміну цільового призначення при продажу приватної земельної ділянки. Щодо державних та комунальних земель така заборона у разі потреби може бути знята до продажу земельної ділянки або права на неї;

       – можливість встановлення розстрочення платежу до 20 років при купівлі державної земельної ділянки (прав на її оренду) громадянами України, які до 01.01.2008 року отримали в користування землю для фермерського господарства, які протягом останніх п’яти років ведуть особисте селянське господарство і мають намір створити фермерське господарство чи сільськогосподарське підприємство; які є молодими спеціалістами, мають відповідну освіту і купують ділянки для створення фермерського господарства, особистого селянського господарства або сільськогосподарського підприємства; які купують деградовані та малопродуктивні державні землі для їх залуження, заліснення, створення об’єктів природно­заповідного фонду та їх включення до складу екологічної мережі;

       – заборонити на 10 років зміну цільового призначення придбаної земельної ділянки сільгосппризначення;

       – встановити механізм забезпечення переважного права на придбання приватних сільгоспземель;

       – врегулювати продаж земельних ділянок власникам нерухомого майна, розміщеного на цих ділянках тощо. Разом з тим у законопроекті міститься більшість норм, які є чинними та включені до Земельного кодексу України, наприклад, щодо продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад» (реєстр. № 7118 від 18.09.2017), внесений Кабінетом Міністрів України.

       Проектом Закону вносяться зміни до Земельного кодексу України (далі — Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду землі», що передбачають передачу сільським, селищним, міським радам об’єднаних територіальних громад повноважень щодо:

       1) розпорядження землями державної власності, передача земельних ділянок державної власності у власність громадян та юридичних осіб, надання земельних ділянок у користування із земель державної, в межах, визначених Кодексом;

       2) зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, а також у межах території об’єднаних територіальних громад;

       3) продажу громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом;

       4) вилучення для суспільних та інших потреб земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, що були надані у постійне користування, якщо орган місцевого самоврядування здійснює розпоряджання цими ділянками. Проектом Закону також визначено перелік земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, надано визначення терміну «територія територіальної громади».

       Змінами до Закону України «Про оренду землі» передбачено, що орендодавцями земельних ділянок державної та комунальної власності є Верховна Рада АР Крим, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 Кодексу.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад та врегулювання інших питань у сфері земельних відносин» (реєстр. № 7118-­1 від 04.10.2017), внесений народними депутатами України Кулінічем О. І., Лунченком В. В., Бакуменком О. Б та іншими.

       Цей проект Закону є альтернативним до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад» (реєстр. № 7118 від 18.09.2017).

       Законопроектом пропонується:

       1. Встановити порядок передачі земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність об’єднаних територіальних громад.

       2. Передати повноваження об’єднаним територіальним громадам з розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів (крім земель оборони, земель природно­заповідного та іншого природоохоронного призначення на об’єктах природно­заповідного фонду загальнодержавного значення та інших, які мають важливе значення для держави).

       3. Передати сільським, селищним, міським радам повноваження із затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів.

       4. Передбачити порядок встановлення, зміни меж територій територіальних громад, а також порядок внесення відомостей про ці зміни до Державного земельного кадастру.

       5. Встановити правовий механізм переведення земель колишньої колективної власності на землі приватної та комунальної власності.

       6. Надати повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель:

       – центральному органу, який реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

       – виконавчим органам сільських, селищних, міських рад (у частині контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; дотримання строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов’язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам).

 •  «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відміни пільг на сплату земельного податку для фізичних осіб)» (реєстр. № 7184 від 06.10.2017), внесений народним депутатом України Барною О. С.

       Законопроектом передбачається відміна пільг щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг» (реєстр. № 6766 доопрац. 02.10.2017), внесений народними депутатами України Урбанським О. І., Кононенком І. В., Дубневичем Я. В. та іншми.

       Проектом Закону пропонується внести зміни до Законів України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України, «Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів не­рухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

       Зокрема, передбачається:

       – на умовах концесії можуть передаватися для будівництва та експлуатації дороги загального користування держаного значення;

       – після прийняття рішення щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг, які можуть бути надані у концесію, забороняється органам виконавчої влади вчиняти будь­які дії щодо надання земельних ділянок, передбачених для будівництва та експлуатації цих автомобільних доріг, у користування чи/та у власність громадян чи юридичних осіб;

       – Кабінет Міністрів України визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, який сплачується з урахуванням рівня інфляції;

       – концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду;

       – автомобільні дороги (їх ділянки) відносять до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами, довжина автомобільних доріг (їх ділянок), що забезпечує альтернативний безоплатний проїзд транспортних засобів, не має перевищувати більш ніж у двічі довжину платної автомобільної дороги;

       – у разі необхідності викупу частини приватної земельної ділянки для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування доріг, мостів, естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, можливість раціонального ви­користання решти її площі за цільовим призначенням визначається власником і за його вимогою відчуженню підлягає вся земельна ділянка;

       – рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування доріг, мостів, естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації, має необмежений строк дії.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення відповідальності за порушення лісового законодавства та охорони зелених насаджень» (реєстр. № 5504 доопрац. 05.10.2017), внесений народними депутатами України Єднаком О. В., Рибаком І. П., Дзюбликом П. В., та іншими.

       Проектом передбачається внесення низки змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Лісового кодексу України, основними з яких є:

       – внесення системних змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення у сфері охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів, охорони земель лісогосподарського призначення та удосконалення повноважень посадовців лісового господарства при накладенні адміністративних стягнень у цих справах;

       – підвищення розмірів штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;

       – внесення змін та доповнень до Лісового кодексу України стосовно запровадження обліку лісових ресурсів, обов’язків громадян щодо охорони лісів, доступу громадян до інформації про проведення рубок постійними лісокористувачами, диференціації незаконних рубок, дисциплінарної відповідальності керівників лісогосподарських підприємств за стан проведення рубок та обліку заготовленої деревини, та удосконалення норм щодо вилучення незаконно добутої деревини;

       – удосконалення положень статей 245, 246 Кримінального кодексу України щодо знищення лісів вогнем та вчинення незаконних рубок, запровадження кримінальної відповідальності за незаконне видалення, знищення або пошкодження зелених насаджень.

 • «Про внесення зміни до статті 282 Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати земельного податку» (реєстр. № 7219 від 20.10.2017), внесений народними депутатами України Юринець О. В., Васюником І. В., Хмілем М. М. та іншими.

       Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими передбачається звільнення від сплати земельного податку всеукраїнських творчих спілок, яким надано статус національних.

 • «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо ставки земельного податку)» (реєстр. № 7223 від 20.10.2017), внесений народними депутатами України Барною О.С., Дехтярчуком О. В.

       Законопроектом пропонується внести зміни до статті 274 Податкового кодексу України, якими передбачити, що ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки та передбачити, що ставка земельного по­датку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), встановлюється у розмірі не менше 1 відсотка та не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

       Також законопроектом пропонується внести зміни до статті 277 Податкового кодексу України, якими передбачити, що ставка земельного податку для сільськогосподарських угідь, розташованих за межами населених пунктів, нормативна грошова оцінка яких не проведена, встановлюється у розмірі не менше 1 відсотка та не більше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або по області.

 • «Про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель» (щодо усунення протиріч при визначенні суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель)» (реєстр. № 7226 від 20.10.2017), внесений народними депутатами України Кулінічем О. І., Лунченком В. В.,
  Бриченком І. В.

       Проектом Закону запропоновано чітко розмежувати суб’єктів оціночної діяльності і встановити, що суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

       – органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель;

       – юридичні особи — суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно­правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

       – фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

       – юридичні особи — суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно­правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів­землевпорядників.

 • «Про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо встановлення додаткових гарантій збереження лісів» (реєстр. № 7229 від 23.10.2017), внесений Луценко І. С.,
  Геращенко І. В., Ляшком О. В. та іншими.

       Проектом Закону пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, встановивши, що зміна цільового призначення, в тому числі земельних ділянок, зайнятих лісами, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюватиметься за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

       Законопроектом передбачається, що зазначена зміна цільового призначення ділянок провадитиметься переважно за рахунок площ, зайнятих чагарниками та іншими малоцінними насадженнями (незалежно від того, з якою метою вони використовуватимуться), за умови збереження на території адміністративно­територіальної одиниці, в межах якої знаходиться відповідна земельна лісова ділянка, оптимальної лісистості, та за результатами оцінки впливу на довкілля, яка проводитиметься у випадках, визначених законом.

       Обмеження не будуть поширюватися на випадки зміни цільового призначення земельних лісових ділянок для таких суспільних потреб:

       – забезпечення національної безпеки і оборони;

       – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто­, газо­ та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації;

       – розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

       – розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин;

       – будівництво захисних гідротехнічних споруд;

       – будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;

       – створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;

       – розташування об’єктів природно­заповідного фонду.

       Крім того, з метою усунення можливості неоднакового правозастосування положень частини восьмої статті 122 Земельного кодексу України пропонується уточнити, що до повноважень Кабінету Міністрів України відноситься передача земельних ділянок із земель державної власності, які перебувають у запасі.

 •  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового регулювання використання лісів» (реєстр. № 7235 від 24.10.2017), внесений народним депутатом України Бубликом Ю. В.

       Проектом Закону пропонується доповнити Земельний кодекс України положенням про звільнення від рентної плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії лісогосподарського освоєння, та положенням про виключення з суб’єктів права власності на землі лісогосподарського призначення іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб.

       Запропоновано п. 3 ч. 1 ст. 205 Земельного кодексу України доповнити положенням про звільнення від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії лісогосподарського освоєння.

       Запропоновано внести зміни до ч. 1 ст. 99 Лісового кодексу України з метою впровадження нових технологій через економічне стимулювання заходів щодо раціонального використання земель лісогосподарського призначення для власників лісів та лісокористувачів шляхом закупівлі лісозаготівельної техніки.

       Доповнено Закон України «Про державно-­приватне партнерство» нормою щодо застосування механізму державно­приватного партнерства у сфері лісового господарства.

 • «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання емфітевзису та суперфіцію» (реєстр. № 7236 від 24.10.2017), внесений народним депутатом України Бубликом Ю. В.

       Проектом Закону пропонується:

       – використовувати у відповідних нормах Цивільного та Земельного кодексів України замість терміну «землекористувач» слова «емфітевт» та «суперфіціарій», оскільки історично з часів римського права ця назва використовувалася на позначення суб’єкта відносин емфітевзису та суперфіцію, у зв’язку з тим, що використання законодавцем терміну «землекористувач» у відносинах емфітевзису та суперфіцію є недоцільним, оскільки ця назва суб’єкта емфітевтичного та суперфіціарного права не дозволяє відокремлювати його від інших учасників цивільних відносин щодо землі, зокрема, орендаря, постійного користувача тощо;

       – законодавчо передбачити право емфітевта та суперфіціарія вимагати відповідного зменшення плати за договором про емфітевзис та суперфіцій у разі, якщо стан земельної ділянки, пере­даної у користування, погіршився не з їх вини;

       – положення про те, що емфітевзис та суперфіцій не припиняється зі зміною власника земельної ділянки, щодо якої його встановлено;

       – передбачити односторонню відмову від договору про емфітевзис та суперфіцій лише для емфітевта та суперфіціарія, а одностороннє волевиявлення власника земельної ділянки не повинно слугувати підставою припинення емфітевтичного та суперфіціарного права, що має на меті забезпечення сталості відносин землекористування;

       – відмежувати емфітевзис та суперфіцій від користування землею на підставі договору оренди землі шляхом запровадження форми, змісту та істотних умов договору про емфітевзис та суперфіцій, порядку та процедури реєстрації в умовах формування системи реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні;

       – удосконалити перелік підстав припинення емфітевзису та суперфіцію, зокрема, у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

      – визнати підставою припинення емфітевтичного та суперфіціарного права відмову від договору тому, що відмова землекористувача від користування ділянкою (дерелікція) автоматично не припиняє емфітевзис або суперфіцій, оскільки відмова від права не спричиняє його припинення (до того ж припинення емфітевзису та суперфіцію вимагає державної реєстрації);

       – впровадити припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб та під забудову у випадку визнання договору про емфітевзис та суперфіцій недійсним;

       – встановити норму про те, що у випадку встанов­лення емфітевзису та суперфіцію на невизначений строк сторона може попередити іншу про відмову від договору не менш ніж за рік;

       – передбачити у законодавстві України підставу припинення договору про емфітевзис у разі несплати емфітевтом належних платежів за цим договором протягом трьох років, як це було передбачено у римському праві для приватних земель, а для суперфіціарія визначити норму про те, що невнесення плати за користування земельною ділянкою під забудову не є підставою припинення суперфіцію, але надає власникові земельної ділянки право вимагати стягнення з суперфіціарія заборгованості у примусовому порядку. У зв’язку зі сприйняттям цивільним законодавством України концепції набуття права власності за набувальною давністю (ст. 344 ЦК України), пропонується закріпити підстави припинення емфітевзису у випадку набуття права власності на земельну ділянку третьою особою за давністю володіння.

       У зв’язку з пропозицією істотних змін у цивільне законодавство в частині регламентації емфітевтичних та суперфіціарних відносин вноситься пропозиція викласти статтю 102­1 Земельного кодексу України у новій редакції, в якій врахувати вище зазначені зміни.